Pārdodam investīciju objektu Ķekavā!

 • 12/05/2021
 • Ķekavas nov. / Ķekava / Katrīnmuiža 1
 • 356,000

Pamatinformācija

 • 14 Istabas
 • 600

Pārdodam darbojošos viesu namu ar lielu ienesīguma procentu.
Īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām.
Teritorija ir pilnībā labiekārtota un nav nepieciešams ieguldīt papildu finanšu līdzekļus, lai turpinātu uzņēmējdarbību.
Ja ir izteikta vēlme un nepieciešamība paplašināt biznesu, tad teritorijas platība to pilnībā atļauj. Īpašumā ir 4.4 ha zemes, kā arī liels un iekopts dīķis. Visa dokumentācija ir pilnībā sakārtota un visas ēkas un zeme ir zemesgrāmatā.
Viesu nama sastāvā ietilpst 2 stāvu ēka 560 m2, ar svinību zāli, kurā var sapulcēt līdz 120 cilvēkiem, neliela blakus zāle ar bāru, galdu un krēsliem, pilnībā aprīkota virtuve ēdienu pagatavošanai, 4 sanmezgli, 4 ieejas un izejas cilvēku plūsmas organizēšanai, siltās grīdas pirmajā stāvā, spēcīga ventilācijas sistēma, biljarda zāle, krievu pirts, baseins un plaša terase. Mājas otrajā stāvā viesu labsajūtai ir izveidotas 8 istabas, kur iespējams izmitināt līdz pat 40 cilvēkiem.
Pie viesu nama atrodas labiekārtota mājiņa 40 m2 platībā, lapene, noliktava, katlu māja, kā arī autostāvvieta.
Tā kā viesu nams ir autonoms ar savu kanalizāciju un apkures sistēmu, tad rēķini un apsaimniekošanas izmaksas ir samazinātas līdz minimumam. Zemes nodoklis ir 90 eur gadā un nodoklis par ēkām arī 90 eur. gadā.
Atpūtas komplekss savu uzņēmējdarbību sācis tālajā 2005. gadā un pa šo laiku ir izveidoti neskaitāmi daudz kontakti gan ar svinību apkalpojošo personālu, gan floristiem, vakara vadītājiem un citiem nozares speciālistiem. Viesu nama patreizējie īpašnieki ir gatavi dalīties savā pieredzē un kontaktos ar jaunajiem saimniekiem!
Zvaniet un apskatīsim īpašumu klātienē!

Мы продаем действующий гостевой дом с высокой доходностью.
Имущество не обременено кредитными обязательствами.
Территория полностью благоустроена и нет необходимости вкладывать дополнительные финансовые ресурсы для продолжения бизнеса.
Если есть выраженное желание и необходимость расширения бизнеса, то площадь территории позволяет это полностью. В собственности есть 4,4 га земли, а также большой ухоженный пруд. Вся документация полностью оформлена, все здания и земля находятся в земельной книге.
Гостевой дом состоит из 2-х этажного здания площадью 560 м2, с банкетным залом на 120 человек, небольшим примыкающим залом с барной стойкой, столом и стульями, полностью оборудованной кухней для приготовления пищи, 4 санузлами, 4 входами и выходами. для организации людского потока, теплые полы на первом этаже, сильная система вентиляции, бильярдная, русская баня, бассейн и большая терраса. На втором этаже дома 8 комнат для хорошего самочувствия гостей, в которых могут разместиться до 40 человек.
Рядом с гостевым домом благоустроенный дом 40 м2, беседка, склад, котельная, а также автостоянка.
Поскольку гостевой дом является автономным с собственной системой канализации и отопления, счета и расходы на управление сведены к минимуму. Земельный налог составляет 90 евро в год, налог на здания также составляет 90 евро. в год.
Комплекс отдыха начал свою деятельность в далеком 2005 году, и в то же время были установлены бесчисленные контакты с персоналом, обслуживающим вечеринку, а также с флористами, менеджерами по вечерам и другими специалистами в этой области. Нынешние хозяева гостевого дома готовы поделиться своим опытом и контактами с новыми хозяевами!
Звоните, и мы увидим объект лично!

We are selling a functioning guest house with a high rate of return.
The property is not encumbered with credit obligations.
The area is fully landscaped and there is no need to invest additional financial resources to continue business.
If there is an expressed desire and need to expand the business, then the area of ​​the territory fully allows it. The property has 4.4 hectares of land, as well as a large and well-kept pond. All documentation is fully arranged and all buildings and land are in the land register.
The guest house consists of a 2-storey building of 560 m2, with a banquet hall for up to 120 people, a small adjoining hall with a bar, table and chairs, a fully equipped kitchen for cooking, 4 bathrooms, 4 entrances and exits for organizing the flow of people, warm floors on the ground floor, strong ventilation system, billiard room, Russian bath, swimming pool and large terrace. On the second floor of the house there are 8 rooms for the well-being of guests, which can accommodate up to 40 people.
Near the guest house there is a landscaped house of 40 m2, a gazebo, a warehouse, a boiler house, as well as a parking lot.
As the guest house is autonomous with its own sewerage and heating system, bills and management costs are kept to a minimum. The land tax is 90 euros per year and the tax on buildings is also 90 euros. per year.
The recreation complex started its business in the far back of 2005 and at the same time countless contacts have been established with the staff serving the party, as well as florists, evening managers and other specialists in the field. The current owners of the guest house are ready to share their experience and contacts with the new owners!
Call and we will see the property in person!

Apdare

 • final decoration

Aprīkojums

 • built-in kitchen
 • oven
 • dishwasher
 • fully furnished
 • floor heating in bathroom
 • shower
 • terrace

Plānojums

 • isolated and separate rooms

Ēkas raksturojums

 • privātmāja

Autostāvvieta

 • stāvvieta pagalmā

Komunālie maksājumi

 • autonoms apkures katls

Drošība

 • slēgta teritorija
 • videonovērošana

Līga Grīnberga

 • +371 29485113
 • liga@trusted.lv